Datuak babesteko politika

UNDERRUN

Datu Pertsonalak Babesteko araudiaren (DBEO 2016/679 eta LOPDGDD 3/2018) eta Norberaren Irudirako Eskubidea arautzen duen 1/1982
Lege Organikoaren arabera, honen bidez baimena ematen da doan, modu informatuan, zalantzarik gabe eta librean zure irudia jasotzeko,
ALAIKIk, antolatzaile gisa eta METRO BILBAO SAren kontura, argi eta garbi identifika dezan eta METRO BILBAO SA erakundeak web orri,
sare sozial, edo informazio-material gisa hartzen duen edozein hedabidetan argitara dezan.

Tratamendu honen helburua Metro Bilbao S.A.ren izenean egiten diren jarduerak sustatzea eta argitaratzea da, eta horretarako baimena ematea da tratamendua legitimatzen duena.

Era berean, argitaratzen den hedabideetara sartzen den edonork ikus dezake bere irudia.

Baimen hori mugagabea da, baina edozein unetan baliogabetu daiteke, atzeraeraginezko ondoriorik izan gabe, bai eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo ezerezteko, tratamendua mugatzeko edo datuen aurka egiteko eskubideaz baliatzeko aukera ere, bai eta datuen eramangarritasunerako eskubidea ere. Eskaera horiek Nafarroa kalea 2, 48001, Bilbo (Bizkaia) edo dblo-lopd3@metrobilbao.eus.

Halaber, erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, kontrol-agintaritza baita, edo harremanetan jarri datuak babesteko ordezkariarekin dpo@metrobilbao.eus.